AV PROJEKT

Nabídka služeb

Naše projekční firma Vám nabízí tyto služby :

Občanská,bytová a průmyslová výstavba

 1. architektonické studie
 2. projekty novostaveb
 3. projekty rekonstrukcí (přestavby,půdní vestavby, přístavby, nástavby)
 4. zaměření stávajícího stavu objektu
 5. statické posudky staveb
 6. návrhy sanací a statických zabezpečení objektů (historické stavby,kulturní památky)
 7. projekty komunikací (mosty,chodníky),dopravní řešení
 8. zhotovení dokumentace k územnímu řízení
 9. zhotovení dokumentace ke stavebnímu řízení
 10. zhotovení dokumentace pro provedení stavby
 11. autorský dozor
 12. rozpočty staveb
 13. odhady nákladů na výstavbu

Inženýrská činnost

 1. zajištění inženýrské činnosti v rámci územního a stavebního řízení
 2. autorský dozor na stavbě
 3. stavebně technický dozor na stavbě
 4. zastupování investora ve výběrovém řízení na dodavatele stavby
 5. technický dozor investora

Technické vybavení

Firma má k dispozici počítače vybavené grafickým programem SPIRIT. Výkresy projektové dokumentace jsou zpracovávány pomocí PC v grafických programech. Nedílnou součástí našich studií je barevná vizualizace ve 3D, takže i bez znalosti čtení ve stavebních výkresech získáte jasnou představu o návrhu.

V rámci vzdělávání se účastníme školení, odborných seminářů a stavebních výstav .